Mein Kampf (Volume One)
Adolf Hitler

Inne albumy w tym gatunku muzycznym