O Father O Satan O Sun!
Behemoth
Album: The Satanist
Data wydania: 2014-01-01
Gatunek: Rock
Behemoth - Do 1992 roku zespół występował pod nazwą Baphomet. Na początku prezentowała styl muzyczny zaliczany do black metalu, później, od 1994 roku, zbliżony do pagan metalu, sze... Czytaj wiecej
2,4k
{{ like_int }}
Raportuj błędne lub niedziałające video - prześlij raport Dziękujemy za zaraportowanie tego video. Zajmiemy się tym problemem tak szybko jak będzie to możliwe.
Tekst oryginalny
Akephalos
Shine through me
Come forth in war
Come forth in peace
Bring down the sun
Extinguish all the stars
Let me remain
In splendor of thy light

Bornless one
As darkness bright
Found not in tongues
Found not in light
Bring down the rain
Drain waters of Styx
Faustian luminary
Redeem
Blaspheme

Like a day without the dawn
Like a ray void of the sun
Like a storm that brings no calm
I'm most complete yet so undone

Agathos Daimon
Of plague and fever
Thy name is nowhere
Thy name is never
Liberate me
Ignite the seeds
Bind not to guilt
Ignis Gehennalis

O Father
O Satan
O Sun
Let the children come to thee
Behold the morning star
Akephalos
Shine through me
Come forth in war
Come forth in peace

Like a day without the dawn
Like a ray void of the sun
Like a storm that brings no calm
I'm most complete yet so undone

[Spoken]
O Lion-Serpent Sun, the beast that whirlest forth
A thunder-bolt, begetter of life!
Thou that flowest! Thou that goest!
Thou Satan-Sun, Hadith, that goest without will!
Thou Air! Breath! Spirit! Thou without bound or bond!
Thou essence, air swift-streaming, elasticity!
Thou wanderer, father of all!
Thou wanderer, spirit of all!
Hear me, and make all spirits subjects unto me
So that every spirit of the firmament and of the ether
Upon the earth and under the earth
On dry land and in the water
Of whirling air, and of rushing fire
And every spell and scourge of god
May be obedient unto me
Thou spiritual sun! Satan, thou eye, thou lust!
Cry aloud! Cry aloud!
Whirl the wheel, O my Father, O Satan, O Sun!
Polskie tłumaczenie
Tekst stworzył(a)
Akephalosie!
Świeć przeze mnie!
Przybądź w wojnie
Przybądź w pokoju
Sprowadź Słońce
Zgaś wszelkie gwiazdy
Pozwól mi trwać
W splendorze twego światła

Nienarodzony
Jasny niczym ciemność
Nie znaleziony w językach
Nie znaleziony w świetle
Sprowadź deszcz
Wysusz wody Styksu
Faustyczny luminarzu
Zbawiaj
Bluźnij

Jak dzień bez świtu
Jak promień pozbawiony słońca
Jak niedająca spokoju burza
Jestem nader kompletny a jednak wciąż nieukończony

Agatodajmonie!
Plagi i gorączki
Twe imię to Nigdzie
Twe imię to Nigdy
Wyzwól mnie
Rozpal nasiona
Nie przywiązuj winy
Płomieniu Gehenny

O Ojcze
O Szatanie
O Słońce
Pozwól dzieciom przyjść do ciebie
Ujrzeć Gwiazdę Zaranną
Akephalosie!
Świeć przeze mnie!
Przybądź w wojnie
Przybądź w pokoju

Jak dzień bez świtu
Jak promień pozbawiony Słońca
Jak niedająca spokoju burza
Jestem nader kompletny a jednak wciąż nieukończony

[Mówione]
O Lwio-Wężowe Słońce, Bestio, co wiruje wprzód
Piorunie, dawco życia!
Ty, który płyniesz! Ty, który idziesz!
Szatańskie Słońce, Hadit, co kroczy bez woli!
Tyś Powietrzem! Oddechem! Duchem! Pozbawiony granic i więzów!
Tyś Esencją, szybko płynącym powietrzem, elastycznością!
Tyś wędrowcem, ojcem wszystkiego!
Tyś wędrowcem, ojcem wszystkiego!
Usłysz mnie i uczyń wszystkie Duchy mi podległymi
Tak, by każdy duch na niebie i w eterze:
Na Ziemi i pod Ziemią
Na suchym lądzie i pod wodą;
W wirującym powietrzu i ogniu gwałtownym,
Oraz każde zaklęcie i bicz Boży były mi posłuszne
Tyś duchowym Słońcem! Szatanie, Tyś okiem, pożądaniem!
Wołaj, ile sił! Wołaj, ile sił!
Zakręć Kołem, O mój Ojcze, O Szatanie, O Słońce!

Wyślij Niestety coś poszło nie tak, spróbuj później. Treść poprawki musi być wypełniona. Dziękujemy za wysłanie poprawki.
Interpretacja utworu
Tekst stworzył(a)
Dziękujemy za wysłanie interpretacji
Nasi najlepsi redaktorzy przejrzą jej treść, gdy tylko będzie to możliwe.
Status swojej interpretacji możesz obserwować na stronie swojego profilu.
Dodaj interpretację
Jeśli wiesz o czym śpiewa wykonawca, potrafisz czytać "między wierszami" i znasz historię tego utworu, możesz dodać interpretację tekstu. Po sprawdzeniu przez naszych redaktorów, dodamy ją jako oficjalną interpretację utworu!

Wyślij Niestety coś poszło nie tak, spróbuj później. Treść interpretacji musi być wypełniona.

Darski w typowy dla siebie sposób nawołuje nas do tego, byśmy wzięli swe życia we własne ręce i wyzwoli się spod jarzma religii. Zwraca się tutaj do demonów wielu wyznań, do aleksandryjskiego Akephalosa, Agatodajmona, czy Szatana – wszystkiego, co reprezentuje sobą przeciwieństwo chrześcijaństwa.

 

Prosi ich o pomoc, by teraz to oni stali się przewodnikami jego życia. Chce zerwać kajdany nałożone mu przez Wszechmogącego. Nie chce już w niego wierzyć, bić się przed nim w piersi i spędzić swego życia w pokorze. Czuje, że oprócz ślepego posłuszeństwa i strachu jest coś więcej, prawdziwa wolność, dla której warto walczyć.

 

Pójdzie śladami tych, którzy przed nim osiągnęli to wszystko, o czym marzy. Będzie kroczyć ramię w ramię ze swym prawdziwym ojcem – Szatanem, Słońcem, Sethem, czy jakkolwiek inaczej by go nazwać. On jest ponad wszystkimi wyznaniami, ponad jakimikolwiek ograniczeniami.

 


Lub dodaj całkowicie nową interpretację - dodaj interpretację
Wyślij Niestety coś poszło nie tak, spróbuj później. Treść poprawki musi być wypełniona. Dziękujemy za wysłanie poprawki.
Komentarze
Najpopularniejsze od Behemoth
Polecane przez Groove
Popularne teksty