Original Broadway Cast of Hamilton - What’d I Miss [tekst, tłumaczenie i interpretacja piosenki]

Wykonawca: Original Broadway Cast of Hamilton
Album: Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Data wydania: 2015-09-25
Gatunek: Soundtrack, Musicals
Producent: Questlove, Black Thought, Lin-Manuel Miranda, Bill Sherman, Alex Lacamoire

Tekst piosenki

[COMPANY]
Seventeen. Se- se- seventeen...
Se- se- seventeen…

[BURR]
1789
How does the bastard orphan
Immigrant decorated war vet
Unite the colonies through more debt?
Fight the other founding fathers til he has to forfeit?
Have it all, lose it all
You ready for more yet?
Treasury Secretary. Washington’s the President
Ev’ry American experiment sets a precedent
Not so fast. Someone came along to resist him
Pissed him off until we had a two-party system
You haven’t met him yet, you haven’t had the chance
‘cause he’s been kickin’ ass as the ambassador to France
But someone’s gotta keep the American promise
You simply must meet Thomas. Thomas!

[COMPANY]
Thomas Jefferson’s coming home!
Thomas Jefferson’s coming home!
Thomas Jefferson’s coming home!
Thomas Jefferson’s coming home!
Thomas Jefferson’s coming home Lord he’s
Been off in Paris for so long!
Aaa-ooo!
Aaa-ooo!

[JEFFERSON]
France is following us to revolution
There is no more status quo
But the sun comes up
And the world still spins

[ENSEMBLE]
Aaa-ooo!

[JEFFERSON]
I helped Lafayette draft a declaration
Then I said, ‘I gotta go
I gotta be in Monticello.’
Now the work at home begins…

[ENSEMBLE]
Aaa-ooo!

[JEFFERSON]
So what’d I miss?
What’d I miss?
Virginia, my home sweet home, I wanna give you a kiss
I’ve been in Paris meeting lots of different ladies...
I guess I basic’lly missed the late eighties...
I traveled the wide, wide world and came back to this…

[ENSEMBLE]
Aaa-ooo!

[JEFFERSON]
There’s a letter on my desk from the President
Haven’t even put my bags down yet
Sally be a lamb, darlin’, won’tcha open it?
It says the President’s assembling a cabinet
And that I am to be the Secretary of State, great!
And that I’m already Senate-approved...
I just got home and now I’m headed up to New York

[ENSEMBLE]
Headin’ to New York!
Headin’ to New York!

[JEFFERSON & ENSEMBLE]
Lookin’ at the rolling fields
I can’t believe that we are free (Believe that we are free)
Ready to face
Whatever’s awaiting
Me in N.Y.C. (Me in N.Y.C.)
But who’s waitin’ for me when I step in the place?
My friend James Madison, red in the face
He grabs my arm and
I respond
“What’s goin’ on?”
(Aaa-ooo!)

[MADISON]
Thomas, we are engaged in a battle for our nation’s very soul
Can you get us out of the mess we’re in?

[ENSEMBLE]
Aaa-ooo!

[MADISON]
Hamilton’s new financial plan is nothing less
Than government control
I’ve been fighting for the South alone
Where have you been?

[JEFFERSON]
Uh...France

[ENSEMBLE]
Aaa-ooo!

[MADISON]
We have to win

[JEFFERSON & ENSEMBLE]
What’d I miss?
Wha? Wha? What’d I miss?
What’d I miss?
I’ve come home to this?
Headfirst into a political abyss!
Headfirst, into the abyss!
I have my first cabinet meeting today
Chik-a-pow!
I guess I better think of something to say
I’m already on my way (On my way)
Let’s get to the bottom of this… (What did I miss?)
Ahhh ah!

[WASHINGTON]
Mr. Jefferson, welcome home

[HAMILTON]
Mr. Jefferson? Alexander Hamilton

[WASHINGTON AND ENSEMBLE]
Mr. Jefferson, welcome home

[COMPANY]
Mr. Jefferson, welcome home
Sir, you’ve been off in Paris for so long!

[JEFFERSON]
So what did I miss?

Tłumaczenie piosenki

Tekst stworzył(a)
[WSZYSCY]
Tysiąc siedemset. Sie- sie- siedemset...
Sie- sie- siedemset...

[BURR]
1789
Jak ten bękart, sierota
Imigrant, odznaczony weteran wojenny
Jednoczy kolonie poprzez coraz większe długi?
Walczy z pozostałymi ojcami założycielami, póki nie musi się poddać?
Ma to wszystko, traci to wszystko
Jesteście gotowi na jeszcze więcej?
Sekretarz Skarbu. Washington prezydentem
Każdy amerykański eksperyment tworzy precedens
Nie tak szybko.Ktoś pojawił się, by mu się sprzeciwić
Wkurza go, póki nie mamy dwupartyjnego systemu
Jeszcze go nie spotkaliście, nie mieliście tej szansy
Bo on rządził jako ambasador we Francji
Ale ktoś musi dotrzymać amerykańskiej obietnicy
Po prostu musicie poznać Thomasa. Thomas!

[WSZYSCY]
Thomas Jefferson wraca do domu!
Thomas Jefferson wraca do domu!
Thomas Jefferson wraca do domu!
Thomas Jefferson wraca do domu!
Thomas Jefferson wraca do domu, Boże on
Wyjechał do Paryżu na tak długo!
Aaa-ooo!
Aaa-ooo!

[JEFFERSON]
Francja idzie w nasze ślady, zmierza ku rewolucji
Nie istnieje już status quo
Ale słońce wstaje
A świat wciąż się kręci

[WSZYSCY]
Aaa-ooo!

[JEFFERSON]
Pomogłem Lafayette'owi naszkicować deklarację
Potem powiedziałem 'Muszę iść
Muszę być w Monticello.'
Teraz rozpoczyna się praca w domu...

[WSZYSCY]
Aaa-ooo!

[JEFFERSON]
Więc, co mnie ominęło?
Co mnie ominęło?
Virginia, mój dom, słodki dom, chciałbym cię pocałować
W Paryżu napotykałem wiele różnych dam...
Przypuszczam, że właściwie ominęły mnie późne lata osiemdziesiąte...
Podróżowałem jak ten świat szeroki i wróciłem do tego...

[WSZYSCY]
Aaa-ooo!

[JEFFERSON]
Na mym biurku leży list od Prezydenta
Nawet nie odłożyłem jeszcze moich walizek
Sally, bądź tak miła, skarbie, otworzyłabyś go?
Jest w nim napisane, że prezydent gromadzi gabinet
I że ja mam być Sekretarzem Stanu, świetnie!
I że jestem już zatwierdzony przez Senat...
Dopiero co wróciłem, a już muszę jechać do Nowego Jorku

[WSZYSCY]
Jedzie do Nowego Jorku!
Jedzie do Nowego Jorku!

[JEFFERSON I RESZTA]
Patrzę na roztaczające się pola
Nie mogę uwierzyć, że jesteśmy wolni (Uwierzyć, że jesteśmy wolni)
Gotów, by stawić czoła
Czemukolwiek, co mnie czeka
Czeka mnie w N.Y.C. (Czeka mnie w N.Y.C.)
Ale któż to czeka na mnie, gdy wkraczam do tego miejsca?
Mój przyjaciel James Madison, cały czerwony na twarzy
Łapie mnie za rękę, a
Ja odpowiadam
"Co się dzieje?"
(Aaa-ooo!)

[MADISON]
Thomas, rozpoczęliśmy bitwę o samą duszę naszej nacji
Czy możesz nas wyciągnąć z bałaganu, w którym jesteśmy?

[WSZYSCY]
Aaa-ooo!

[MADISON]
Nowy plan finansowy Hamiltona jest niczym więcej
Niż rządową kontrolą
Walczyłem w imię Południa samotnie
Gdzie byłeś?

[JEFFERSON]
Uh... We Francji

[WSZYSCY]
Aaa-ooo!

[MADISON]
Musimy wygrać

[JEFFERSON I RESZTA]
Co mnie ominęło?
Co? Co? Co mnie ominęło?
Co mnie ominęło?
Wróciłem do domu do tego?
Nurkuję na główkę w polityczną otchłań!
Nurkuje, w otchłań!
Mam dziś moje pierwsze spotkanie gabinetowe
Chik-a-pow!
Chyba lepiej pomyślę, co mam powiedzieć
Jestem już w drodze (Jestem w drodze)
Dojdźmy do sedna tej sprawy... (Co mnie ominęło?)
Ahhh ah!

[WASHINGTON]
Mr. Jefferson, witamy w domu

[HAMILTON]
Mr. Jefferson? Alexander Hamilton

[WASHINGTON I RESZTA]
Mr. Jefferson, witamy w domu

[WSZYSCY]
Mr. Jefferson, witamy w domu
Sir, był Pan w Paryżu tak długo!

[JEFFERSON]
Więc co mnie ominęło?

Wyślij Niestety coś poszło nie tak, spróbuj później. Treść poprawki musi być wypełniona. Dziękujemy za wysłanie poprawki.

Interpretacja piosenki

Dziękujemy za wysłanie interpretacji
Nasi najlepsi redaktorzy przejrzą jej treść, gdy tylko będzie to możliwe.
Status swojej interpretacji możesz obserwować na stronie swojego profilu.
Dodaj interpretację
Jeśli wiesz o czym śpiewa wykonawca, potrafisz czytać "między wierszami" i znasz historię tego utworu, możesz dodać interpretację tekstu. Po sprawdzeniu przez naszych redaktorów, dodamy ją jako oficjalną interpretację utworu!

Wyślij Niestety coś poszło nie tak, spróbuj później. Treść interpretacji musi być wypełniona.

Lub dodaj całkowicie nową interpretację - dodaj interpretację
Wyślij Niestety coś poszło nie tak, spróbuj później. Treść poprawki musi być wypełniona. Dziękujemy za wysłanie poprawki.
Najpopularniejsze od Original Broadway Cast of Hamilton
Alexander Hamilton
2,1k
{{ like_int }}
You’ll Be Back
1,9k
{{ like_int }}
Guns and Ships
1,3k
{{ like_int }}
Aaron Burr, Sir
1,2k
{{ like_int }}
My Shot
1,2k
{{ like_int }}
Polecane przez Groove
Nuts
196
{{ like_int }}
BUKIET RÓŻ
103
{{ like_int }}
BUKIET RÓŻ
Kubańczyk
CHIHIRO
1,2k
{{ like_int }}
CHIHIRO
Billie Eilish
Kto wkurzy Cię jak ja
62
{{ like_int }}
Kto wkurzy Cię jak ja
Topky
Uważaj z kim pijesz
213
{{ like_int }}
Uważaj z kim pijesz
Białas & Lanek
Popularne teksty
Siedem
52,3k
{{ like_int }}
Siedem
Team X
34+35
43,2k
{{ like_int }}
Love Not War (The Tampa Beat)
25,7k
{{ like_int }}
Love Not War (The Tampa Beat)
Jason Derulo
SEKSOHOLIK
167k
{{ like_int }}
SEKSOHOLIK
Żabson
Snowman
75,1k
{{ like_int }}
Snowman
Sia