Lin-Manuel Miranda , Anthony Ramos , Leslie Grace , Corey Hawkins , Melissa Barrera - Finale [tekst, tłumaczenie i interpretacja piosenki]

Wykonawca: Lin-Manuel Miranda , Anthony Ramos , Leslie Grace , Corey Hawkins , Melissa Barrera
Album: In The Heights (Original Motion Picture Soundtrack)
Data wydania: 2021-06-10
Gatunek: Pop, Soundtrack, Musical
Tekst: Lin-Manuel Miranda

Tekst piosenki

[BOLERO SINGER]
No te vayas
Si me dejas
Si te alejas de mi
Seguirás en mis recuerdos para siempre
Para siempre, para siempre
Para siem—
Para siem—
Para siempre…

[USNAVI]
Lights up on Washington Heights
And now the crack of dawn
I pack up as life goes on and on and on…

[BOLERO SINGER]
Para siempre

[USNAVI]
Time to go, but I'm doing the math
On this cash money to have Sonny stay on his path

[BOLERO SINGER]
Para siempre

[USNAVI]
Abuela really wanted me up on a beach
With margaritas in my reach, and
Soon that's how it's gonna be…

[BOLERO SINGER]
Para siempre

[USNAVI]
And look at me, leavin' today
On a seven-forty-seven boardin' JFK…

[CARLA]
The hydrants are open
Cool breezes blow…

[CARLA/DANIELA]
The hydrants are open
Cool breezes blow…

[PIRAGUA GUY, KEVIN, & CARLA/DANIELA]
Piragua!
Good morning
The hydrants are open
Piragua!
New block of ice, piragua!
Cool breezes blow
So sweet and nice, piragua!
Piragua!
Piragua!

[PIRAGUA GUY, KEVIN, CARLA/DANIELA & (NINA)]
Piragua!
Good morning
The hydrants are open
(Siempre)
Piragua!
New block of ice, piragua!
(Seguirás en mis recuerdos)
Cool breezes blow
So sweet and nice, piragua!
(Para siempre...)
Piragua!
Piragua!

[PIRAGUA GUY, KEVIN, CARLA/DANIELA, VANESSA & (NINA)]
Piragua!
Good morning
The hydrants are open
I'll be downtown...
(Siempre)
Piragua!
New block of ice, piragua!
(Seguirás en mis recuerdos)
Cool breezes blow
So sweet and nice, piragua!
It won't be long now...
(Para siempre...)
Piragua!
Piragua!

[USNAVI]
There's a breeze off the Hudson
And just when
You think you're sick of living here the memory floods in
The morning light, off the fire escapes
The nights in Bennett Park blasting Big Pun tapes
I'm ‘a miss this place, to tell you the truth:
Kevin dispensin' wisdom from his dispatch booth
And at dawn, Vanessa at the salon, we gotta move on
But who's gonna notice we're gone?

When our job's done, as the evening winds
Down to a crawl, son, can I ease my mind
When we're all done? When we've resigned
In the long run, what do we leave behind?
Most of all, I'll miss Abuela's whispers
Doin' the Lotto Pick Six every Christmas
In five years, when this whole city's rich folks and hipsters
Who's gonna miss this raggedy little business?

[VANESSA, spoken]
Hey, you

[USNAVI, spoken]
Hey

[VANESSA, spoken]
Do you have two minutes? You said you wanted to see the world through my eyes, right?

[USNAVI, spoken]
Yeah

[VANESSA, spoken]
Come with me

Usnavi sees Graffiti Pete's mural

[GRAFFITI PETE, spoken]
He hates it.​

[SONNY, spoken]
Shh. He's forming an artistic opinion.​

[USNAVI]
He did this last night?

[VANESSA, spoken]
Yeah.​

[USNAVI]
There goes my flight.​

[SONNY]
What?

[USNAVI]
Graffiti Pete you're gonna need some new cans
Here's some money, finish up
There's been a slight change of plans!

[GRAFFITI PETE]
Nice!

[USNAVI]
Listen up guys, you got a job, I'm not playin'
You gotta go now, tell the whole block I'm stayin'!
Go ahead, tell everyone we know!
Sonny…
Alright, go!

Yeah, I'm a streetlight!
Chillin' in the heat!
I illuminate the stories of the people in the street
Some have happy endings
Some are bittersweet
But I know them all and that's what makes my life complete

[NINA]
We're home!

[USNAVI]
And if not me, who keeps our legacies?
Who's gonna keep the coffee sweet with secret recipes?
Abuela, rest in peace, you live in my memories
But Sonny's gotta eat, and this corner is my destiny

[SONNY/NINA/CARLA/DANIELA]
We're home!

[USNAVI]
Brings out the best in me, we pass a test and we
Keep pressin' and yes indeed, you know I'll never leave
If you close your eyes that hydrant is a beach
That siren is a breeze, that fire escape's a leaf on a palm tree!

[CARLA/DANIELA/NINA/CAMILA/
VANESSA/SONNY/PIRAGUA GUY/KEVIN]
We're home!

[USNAVI]
Abuela I'm sorry
But I ain't goin' back because I'm telling your story
And I can say goodbye to you smilin', I found my island
I been on it this whole time
I'm home!

[COMMUNITY 1 & COMMUNITY]
We're home!
The hydrants are open
Cool breezes blow!

[USNAVI]
It's a wonderful life that I've known
“Merry Christmas you ole' Building and Loan!”
I'm home!

[COMMUNITY 1 & COMMUNITY]
We're home!
The hydrants are open
Cool breezes blow!

[USNAVI]
Abuela that ain't a stoop, that's your throne
Long after ya birds have all flown

[USNAVI]
I'm home!
Where the coffee's non-stop
And I drop this hip-hop
In my mom and pop shop
I'm home!
Where people come
People go
Let me show all of these
People what I know
There's no place like home!
And let me set the record straight!
I'm steppin' to Vanessa
I'm gettin' a second date
I'm home!
Where it's a hundred in the shade
But with patience and faith
We remain unafraid
I'm home!
You hear that music in the air?
Take the train to the top of the world
I'm there
I'm home!

Tłumaczenie piosenki

Tekst stworzył(a)
[BOLERO SINGER]
Nie idź
Jeśli mi pozwolisz
Jeśli odejdziesz ode mnie
Na zawsze pozostaniesz w moich wspomnieniach
Na zawsze
Na zawsze-
Na zawsze-
Na zawsze…

[USNAVI]
Światla na Washington Heights
A teraz blady świt
Pakuję się, gdy życie toczy się dalej…

[BOLERO SINGER]
Na zawsze

[USNAVI]
Czas iść, ale robię matematykę
Na tych pieniądzach, które pozwolą, żeby Sonny pozostał na swojej drodze

[BOLERO SINGER]
Na zawsze

[USNAVI]
Abuela naprawdę chciała mnie na plaży
Z margaritami w zasięgu ręki i,
Wkrótce tak będzie…

[BOLERO SINGER]
Na zawsze

[USNAVI]
I spójrz na mnie, odchodzę dzisiaj
Na pokładzie siedem-czterdzieści-siedem na JFK…

[CARLA]
Hydranty są otwarte
Chłodna bryza wieje…

[CARLA/DANIELA]
Hydranty są otwarte
Chłodna bryza wieje…

[PIRAGUA GUY, KEVIN I CARLA/DANIELA]
Piragua!
Dzień dobry
Hydranty są otwarte
Piragua!
Nowy blok lodu, piragua!
Wieją chłodne bryzy
Tak słodka i przyjemna, piragua!
Piragua!
Piragua!

[PIRAGUA GUY, KEVIN, CARLA/DANIELA & (NINA)]
Piragua!
Dzień dobry
Hydranty są otwarte
(Zawsze)
Piragua!
Nowy blok lodu, piragua!
(Pozostaniesz w moich wspomnieniach)
Wieją chłodne bryzy
Tak słodka i miła, piragua!
(Na zawsze...)
Piragua!
Piragua!

[PIRAGUA GUY, KEVIN, CARLA/DANIELA & (NINA)]
Piragua!
Dzień dobry
Hydranty są otwarte
(Zawsze)
Piragua!
Nowy blok lodu, piragua!
(Pozostaniesz w moich wspomnieniach)
Wieją chłodne bryzy
Tak słodka i miła, piragua!
(Na zawsze...)
Piragua!
Piragua!

[USNAVI]
Nad rzeką Hudson wieje wiatr
I właśnie kiedy
Myślisz, że masz dość życia tutaj, pamięć zalewa się
Poranne światło, poza ogniskiem ucieka
Noce w Bennett Park z taśmami Big Pun
Tęsknię za tym miejscem, prawdę mówiąc:
Kevin rozdaje mądrość ze swojej kabiny wysyłkowej
A o świcie Vanessa w salonie, ruszamy dalej
Ale kto zauważy, że nas nie ma?

Kiedy nasza praca jest skończona, jak wieczorny wiatr
Aż do pełzania, synu, czy mogę uspokoić swój umysł?
Kiedy wszyscy skończymy? Kiedy zrezygnowaliśmy
Co na dłuższą metę zostawiamy?
Przede wszystkim będzie mi brakowało szeptów Abueli
Doin' the Lotto Pick Six w każde Boże Narodzenie
Za pięć lat, kiedy bogaci ludzie i hipsterzy z całego tego miasta
Kto będzie tęsknił za tym małym, obdartym biznesem?

[VANESSA, mówione]
Hej, ty

[USNAVI, mówione]
Hej

[VANESSA, mówione]
Masz dwie minuty? Mówiłeś, że chcesz zobaczyć świat moimi oczami, prawda?

[USNAVI, mówione]
Tak

[VANESSA, mówione]
Chodź ze mną

Usnavi widzi mural Graffiti Pete'a

[GRAFFITI PETE, mówione]
Nie podoba mu się.

[SONNY, mówione]
Ćśś. Formułuje artystyczną opinię.​

[USNAVI]
Zrobił to ostatniej nocy?

[VANESSA, mówione]
Tak.​

[USNAVI]
Odlatuje mój lot.​

[SYNEK]
Co?

[USNAVI]
Graffiti Pete będziesz potrzebować nowych puszek farby
Tu jest trochę pieniędzy, dokończ
Nastąpiła niewielka zmiana planów!

[GRAFFITI PETE]
Fajnie!

[USNAVI]
Posłuchajcie chłopaki, macie pracę, ja nie gram
Musisz już iść, powiedz całemu blokowi, że zostaję!
Śmiało, powiedz wszystkim, których znamy!
Sonny…
W porządku, idź!

Tak, jestem latarnią!
Relaksuję się w upale!
Oświetlam historie ludzi na ulicy
Niektóre mają szczęśliwe zakończenia
Niektóre są słodko-gorzkie
Ale znam je wszystkie i to sprawia, że ​​moje życie jest kompletne

[NINA]
Jesteśmy w domu!

[USNAVI]
A jeśli nie ja, kto zachowuje nasze dziedzictwo?
Kto sprawi, że kawa będzie słodka dzięki tajnym przepisom?
Abuela, odpoczywaj w pokoju, żyjesz w moich wspomnieniach
Ale Sonny musi jeść, a ten zakątek jest moim przeznaczeniem

[SONNY/NINA/CARLA/DANIELA]
Jesteśmy w domu!

[USNAVI]
Wydobywa ze mnie to, co najlepsze, zdajemy test i my
Naciskaj i tak naprawdę wiesz, że nigdy nie odejdę
Jeśli zamkniesz oczy, ten hydrant to plaża
Ta syrena to wiatr, ta ucieczka przeciwpożarowa to liść na palmie!

[KARLA/DANIELA/NINA/CAMILA/VANESSA/SONNY/PIRAGUA/KEVIN]
Jesteśmy w domu!

[USNAVI]
Abuela przepraszam
Ale nie wrócę, bo opowiadam twoją historię
I mogę się z tobą pożegnać uśmiechnięty, znalazłem swoją wyspę
Byłem na tym cały czas
Jestem w domu!

[SPOŁECZNOŚĆ 1 I SPOŁECZNOŚĆ]
Jesteśmy w domu!
Hydranty są otwarte
Wieje chłodna bryza!

[USNAVI]
To cudowne życie, które znałem
“Wesołych Świąt, stary budynku i pożyczko!”
Jestem w domu!

[SPOŁECZNOŚĆ 1 I SPOŁECZNOŚĆ]
Jesteśmy w domu!
Hydranty są otwarte
Wieje chłodna bryza!

[USNAVI]
Abuela to nie jest pochylenie, to twój tron
Długo po tym, jak wszystkie ptaki odleciały

[USNAVI]
Jestem w domu!
Gdzie kawa jest non stop
I rzucam ten hip-hop
W mojej mamie i pop-shopie
Jestem w domu!
Gdzie przychodzą ludzie
Ludzie odchodzą
Pokażę tym wszystkim
Ludziom, co wiem
Nie ma takiego miejsca jak dom!
I pozwól, że postawię sprawę jasno!
Idę do Vanessy
Idę na drugą randkę
Jestem w domu!
Gdzie jest sto w cieniu
Ale z cierpliwością i wiarą
Nie boimy się
Jestem w domu!
Słyszysz tę muzykę w powietrzu?
Wjedź pociągiem na szczyt świata
Jestem tam
Jestem w domu!

Wyślij Niestety coś poszło nie tak, spróbuj później. Treść poprawki musi być wypełniona. Dziękujemy za wysłanie poprawki.

Interpretacja piosenki

Tekst stworzył(a)
Dziękujemy za wysłanie interpretacji
Nasi najlepsi redaktorzy przejrzą jej treść, gdy tylko będzie to możliwe.
Status swojej interpretacji możesz obserwować na stronie swojego profilu.
Dodaj interpretację
Jeśli wiesz o czym śpiewa wykonawca, potrafisz czytać "między wierszami" i znasz historię tego utworu, możesz dodać interpretację tekstu. Po sprawdzeniu przez naszych redaktorów, dodamy ją jako oficjalną interpretację utworu!

Wyślij Niestety coś poszło nie tak, spróbuj później. Treść interpretacji musi być wypełniona.

"Finale" to piosenka pochodząca z wielokrotnie nagradzanego musicalu Broadway zatytułowanego "In the Heights", produkcji, która była nominowana do trzynastu nagród Tony, zdobywając cztery w kategoriach: Najlepszy musical, Najlepsza muzyka oryginalna, Najlepsza choreografia i Najlepsza orkiestracja. Był również nominowany do nagrody Pulitzera w 2009 roku w dziedzinie dramatu. Wydana 10 czerwca 2021 roku wersja utworu "Finale" pochodzi z filmowej adaptacji musicalu. Premiera filmu została zapowiedziana na 11 czerwca 2021 roku.

 

Zdarzenia opisane w "Finale" odgrywają się następnego ranka, czyli 5 lipca. Usnavi zaczyna zamykać sklep i wyobraża sobie, jak zmieni się sytuacja. Sonny ujawnia jednak, że zlecił Graffiti Pete namalowanie muralu przedstawiającego Abuela Claudię na górze bodegi. Usnavi jest oszołomiony stworzonym na cześć Abueli pomnikiem pamięci. Dochodzi do wniosku, że nawet w obliczu nadchodzącej zmiany zostanie. Będzie zdobywał Vanessę i opowie historie okolicy, swojego domu.

 

Muzykę i teksty do musicalu stworzył Lin-Manuel Miranda, który również występuje w musicalu jako główny bohater, Usnavi. Miranda napisał najwcześniejszy szkic "In the Heights" w 1999 roku, na drugim roku studiów. Gdy przedstawienie zostało zaakceptowane przez teatr studencki The Second Stage z Uniwersytetu Wesleyan, Miranda pracował nad dodaniem "freestyle rapu… numery bodegas i salsy."

 

Musical grany był od 20 kwietnia 1999 do 22 kwietnia 1999. Po obejrzeniu sztuki dwaj seniorzy z Wesleya, John Buffalo Mailer i Thomas Kail, podeszli do Mirandy i zapytali, czy przedstawienie można rozszerzyć na Broadway. W 2002 roku Miranda i Mailer pracowali z reżyserem Tommy'm Kailem i napisali pięć oddzielnych wersji roboczych "In the Heights." Produkcja na Broadwayu trwała od 9 marca 2008 roku do 9 stycznia 2011 roku.

 

Przedstawiana historia zaczyna się 3 lipca, ludzie przygotowują się do obchodów Dnia Niepodległości, a kończy się 5 lipca, jak zaznaczono w scenariuszu. Przerwa, która wpłynęła na wszystko na północ od 155th Avenue (w tym Washington Heights) miała miejsce 6 lipca 1999 roku, co mogło zainspirować przedstawienie, ponieważ Miranda zaczął pisać swoje pierwsze wcielenie w tym roku, chociaż konkretna data oznacza, że ​​nie może być tym samym zaciemnieniem.


Lub dodaj całkowicie nową interpretację - dodaj interpretację
Wyślij Niestety coś poszło nie tak, spróbuj później. Treść poprawki musi być wypełniona. Dziękujemy za wysłanie poprawki.
Najpopularniejsze od Lin-Manuel Miranda
Aaron Burr, Sir
2,4k
{{ like_int }}
Aaron Burr, Sir
Lin-Manuel Miranda
The Room Where It Happens
1,9k
{{ like_int }}
The Room Where It Happens
Lin-Manuel Miranda
Heights Cool Musical Too
1,8k
{{ like_int }}
Heights Cool Musical Too
Lin-Manuel Miranda
My Shot
1,7k
{{ like_int }}
Blackout
1,4k
{{ like_int }}
Polecane przez Groove
Nuts
201
{{ like_int }}
BUKIET RÓŻ
111
{{ like_int }}
BUKIET RÓŻ
Kubańczyk
CHIHIRO
1,2k
{{ like_int }}
CHIHIRO
Billie Eilish
Kto wkurzy Cię jak ja
65
{{ like_int }}
Kto wkurzy Cię jak ja
Topky
Uważaj z kim pijesz
215
{{ like_int }}
Uważaj z kim pijesz
Białas & Lanek
Popularne teksty
Siedem
52,3k
{{ like_int }}
Siedem
Team X
34+35
43,2k
{{ like_int }}
Love Not War (The Tampa Beat)
25,7k
{{ like_int }}
Love Not War (The Tampa Beat)
Jason Derulo
SEKSOHOLIK
167k
{{ like_int }}
SEKSOHOLIK
Żabson
Snowman
75,1k
{{ like_int }}
Snowman
Sia